Klachtenmodule

Datum: 2018-10-03
Versie: 1.0
Met de klachten module is het mogelijk om klachten aan te maken en te beheren.
Een medewerker heeft de bevoegdheid om een klacht aan te maken en om de status van zijn klachten in te zien.
Verder is het mogelijk om een rapportage te maken van de klachten.

Klacht aanmaken door medewerker

Door middel van de module Klachafhandeling kan een medewerker een klacht aanmaken.
De medewerker kiest hiervoor Klachtafhandeling >> Aanmelden klacht.

image1

De medewerker vult het scherm zo volledig mogelijk in.
Om de klacht op te voeren klikt medewerker op de knop: Bevestig.
Wanneer er bijvoorbeeld geen opmerking wordt ingevuld dan krijgt de medewerker een melding dat het formulier niet juist is ingevuld.

Medewerker klachtenlijst

In het scherm Klachtafhandeling >> Aanmelden klacht kan de medewerker een Klacht aanmelden of een klachtenlijst opvragen.
Om de klachtenlijst te openen kiest de medewerker in het menu aan de rechter kant voor klachtenlijst.
In de klachtenlijst staan de klachten welke de medewerker heeft ingediend. In de lijst is tevens de status van de klachten te zien.

image2

Standaard staat de selectie zo ingesteld dat alles wordt getoond. De medewerker kan de selectie criteria naar eigen behoefte aanpassen.
Indien de medewerker klikt op de knop: Ophalen dan wordt de lijst getoond.

image3

De medewerker kan door op het icoon aan het begin van de regel te klikken extra informatie van de klacht inzien.

Behandelen klachten

Voor het beheer van de klachten wordt de menu optie Behandelen klachten gebruikt.
In dit scherm kan een overzicht van de klachten worden opgevraagd.
Hierbij is het mogelijk om een selectie op te geven voor de gewenste klachten in de lijst.
Met de knop: Ophalen zal de gewenste lijst worden getoond op het scherm.

image4

Vanuit het overzicht is het mogelijk om een klacht te openen. Dit wordt gedaan door op het icoontje aan het begin van de regel te klikken.

image5

Bij het bewerken van de klacht kan worden aangegeven of de processtatus van de klacht open of afgesloten is.
Indien het gewenst is dat er informatie bij de klacht wordt verzameld welke niet zichtbaar moet zijn voor de medewerker dan dient het invoerveld: Intern te worden aangevinkt.
Het veld status is een lijst van mogelijke statussen welke aan de klacht kan worden toegekend. Deze lijst is naar eigen behoefte uit te breiden in de Onderhoud >> stamgegevens >> Klachtafhandeling.
Door middel van de knop: Opslaan en de knop: Opslaan en terug worden de gegevens op het scherm opgeslagen.

Beheer klacht reden

Voor eigen doeleinden is het mogelijk om de lijst van redenen en statussen naar eigen behoefte uit te breiden.
Open Onderhoud >> Stamgegevens >> Klachtafhandeling en kies in de lijst voor: Klachtafhandeling reden of voor klachtafhandeling status.

image6

Om een nieuwe reden toe te voegen moet er op de knop: Toevoegen worden geklikt.
Om een reden te verwijderen dient eerst één of meerdere reden te worden geselecteerd en daarna op de knop: Verwijderen te worden geklikt.

image7

In het scherm geeft men de gewenste Taal, Naam en omschrijving en kiest daarna voor de knop: Opslaan.
De reden zal nu worden toegevoegd aan de lijst van mogelijke redenen voor de klacht.

Beheer klacht status

image9

Wat hiervoor voor het beheren van de redenen is besproken geld ook voor de status.
Om een status toe te voegen kiest men in de lijst voor Klachtafhandeling status in plaats van Klachtafhandeling reden.