Persoonsgebonden producten

Datum: 2011-06-01
Versie: 1.0

Persoonsgebonden producten zijn producten die specifiek voor een drager zijn aangemaakt en gekoppeld aan hem/haar.


Voorwaarden of aanvullende criteria:

  • Er bestaat een persoongebonden pakket

Voor meer informatie persoongebonden pakket, zie de handleiding Persoonsgebonden pakket.

  • Gebruiker mag persoonsgebonden producten bestellen; zie het gebruikersbeheerscherm

Voor meer informatie gebruikersaccounts beheerscherm, zie de handleiding Gebruikersbeheer <Kan pers. geb. prod. bestellen>.


De persoongebonden producten kunnen dan met behulp op 2 manieren aan de gebruiker gekoppeld worden nl via:

  • de Persoonsgebonden producten beheertool.

  • de gebruikers beheren tool - onderdeel Producten koppelen

Persoonsgebonden producten beheertool

Ga, om deze tool te openen, naar Onderhoud -> Product assortiment -> Persoonsgebonden producten.


U krijgt nu een pagina te zien waarop u naar de gewenste drager kunt zoeken:

image1

Klik de gewenste drager aan en u krijgt nu een overzicht te zien met alle producten die aan deze persoon zijn gebonden:

image2

Hier kunt u op Terug drukken om terug te gaan naar het persoonsoverzicht om opnieuw een drager te selecteren. Ook kunt u op Toevoegen drukken om een nieuw product te koppelen aan de geselecteerde drager. U krijgt dan op het volgende scherm te zien:

image3

In dit scherm kunt u, op dezelfde wijze als bij dragers, zoeken naar een product.

Zodra u een product gekozen heeft, krijgt u het volgende scherm te zien:

image4

Naast een overzicht van het gekozen product, heeft u vier keuzes:

  • Terug: Hiermee keert u terug naar het vorige scherm waar u een product kan kiezen.

  • Annuleren: Hiermee keert u terug naar het eerste scherm waar u een drager kan kiezen.

  • Ok + Lijst: Hiermee koppelt u het product aan de drager en keert u terug naar het scherm met de lijst aan de drager gekoppelde producten.

  • Ok + Meer: Hiermee koppelt u het product aan de drager en keert u terug naar het productscherm om nog een product te kunnen koppelen aan de drager.

Gebruikers beheren tool - onderdeel Producten koppelen

Zie handleiding Gebruikersbeheer onderwerp Producten koppelen.