Portaal checklist

Datum: 2018-09-12
Versie: 1.0

Nadat u uw eerste klantomgeving heeft ingericht kunt u met de portaal checklist controleren of alles op juiste wijze is ingericht en er geen belangrijke onderdelen vergeten zijn. Uiteraard kunt u deze optie ook gebruiken nadat u een omgeving heeft aangepast.

U kunt controleren via: Systeem >> Portaal checklist of de omgeving volledig is ingericht of dat er wellicht nog wat onderdelen missen.

image1

In bovenstaand voorbeeld kunt u zien welke onderdelen volledig zijn ingericht. Dit wordt weergegeven door de groene button Ok.

Wanneer de oranje button: Let op, maar je kunt verder wordt getoond betekent dit dat er wel bestellingen geplaatst kunnen worden maar dat er nog wel onderdelen kunnen missen. Als we het volgende voorbeeld nemen: Er zijn productgroepen aanwezig die geen producten hebben: Het kan natuurlijk zo zijn dat u de productgroepen gelijk wilt laten lopen met het ERP systeem. Hierdoor kan het zijn dat in de desbetreffende omgeving niet alle artikelen die u aanbiedt in een pakket nodig zijn maar een beperkt aantal wel. Wanneer dan niet alle artikelnummers van alle productgroepen gebruikt worden zal de oranje button worden getoond.

De rode button: Corrigeren om verder te kunnen. Dit geeft aan dat hier extra opgelet moet worden en dat het zelfs zo kan zijn dat bepaalde onderdelen niet juist getoond worden omdat bepaalde koppelingen niet zijn gemaakt.

Bij de oranje en rode button wordt de tekst achter de knop onderstreept. Wanneer op de onderstreepte tekst geklikt wordt zal worden getoond waar iets aangepast moet worden en waarom.

image2

In bovenstaand voorbeeld kunt u zien dat de productgroepen: testb en Gereedschap wel bestaan maar er zijn geen artikelen aan gekoppeld. Bij de producten bestaat wel het artikel: T-shirt Grijs T190 maar deze heeft geen actieve maten. Wanneer er een maat wordt toegevoegd zal deze melding niet meer zichtbaar zijn.