Signalering

Datum: 2018-07-23
Versie: 1.0
Het is in Ecmanage mogelijk om signalering op een product te plaatsen. Dit houdt in dat na het verstrijken van de houdbaarheidstermijn de drager op de hoogte wordt gebracht van het feit dat voor het product de houdbaarheidstermijn is verstreken.
Om gebruik te maken van deze functionaliteit ga naar Systeem >> Klant instellingen onder het kopje “Signalering instellingen” kan deze functionaliteit worden geactiveerd.
Door de instelling “Controle uitvoeren op de houdbaarheid van een artikel?” op “Ja” te zetten wordt de signalering geactiveerd. Hierdoor wordt het veld “Houdbaarheid in dagen” zichtbaar bij “Onderhoud producten”.
De instelling “Vanaf welke datum gaat de controle voor houdbaarheid van artikelen in?” bepaalt dat orders voor die datum worden genegeerd.

img_klantinstellingen

Bij de eigenschappen van een product Onderhoud >> Product assortiment >> Producten kan bij het product worden aangegeven wat de houdbaarheid in dagen is.

img_productenassortiment

Elke nacht draait er in Ecmanage een proces wat voor elke omgeving waarin de functionaliteit is geactiveerd controleert of er producten zijn waarvan de houdbaarheid is verstreken. In de “E-mailinstellingen” onder het kopje “Signalering” wordt aangegeven wie er per e-mail op de hoogte gesteld moet worden. Uiteraard moeten de aangegeven personen dan wel een e-mailadres in hun profiel vermeld hebben staan.

img_emailinstellingen img_signaleringemail

Naast dat er een e-mail kan worden verstuurd wordt na het inloggen door de gebruiker op de beginpagina ook getoond dat de houdbaarheid van producten is verstreken.