Additionele afdelingen

Datum: 2018-12-10
Versie: 1.0

Het is mogelijk om aan een gebruiker extra afdelingen te koppelen. Het is dan mogelijk om voor gebruikers van deze extra afdelingen te bestellen, en/of bestellingen te beoordelen.

Bevoegdheden

Ga naar Onderhoud >> Bevoegdheden en vink de bevoegdheden aan voor de rollen die moeten kunnen bestellen en/of beoordelen voor additionele afdelingen:

image1

Additionele afdelingen koppelen

Ga naar Onderhoud >> Gebruiker accounts, zoek hier de gewenste gebruiker en druk op het pennetje (image2) om het profiel van deze gebruiker te beheren.

Kies bij “Additionele afdelingen” de gewenste extra afdelingen en druk op Toevoegen om deze aan de gebruiker te koppelen: image3

Door “Inc. Hierarchie?” aan te vinken worden ook alle eventuele onderliggende afdelingen beschikbaar.

Het is ook mogelijk om additionele afdelingen te importeren. Zie de handleiding Importeren voor meer informatie hierover.

Let op: Elke additionele afdeling wordt toegevoegd aan de keuzelijst. Dit kan dus als gevolg hebben dat afdelingen dubbel worden getoond.

Bestellen voor personen onder additionele afdelingen

Mits een persoon de bevoegdheid heeft om voor additionele afdelingen te bestellen, en additionele afdelingen gekoppeld heeft, zijn in het bestelscherm voor iemand anders in het keuzemenu voor afdelingen extra afdelingen te selecteren:

image4

Door hier een afdeling uit te kiezen kan worden gezocht naar personen binnen die afdeling. Hierna gaat het bestellen voor de persoon zoals gebruikelijk.

Bestellingen beoordelen voor additionele afdelingen

Mits een persoon de bevoegdheid heeft om bestellingen van additionele afdelingen te boordelen, en additionele afdelingen gekoppeld heeft, zijn in het scherm voor het beoordelen van bestellingen extra afdelingen te selecteren.

Door hier een afdeling uit te kiezen worden de bestellingen horend bij die afdeling die wachten op beoordeling getoond. Hierna werkt het beoordelen zoals gebruikelijk.