Status van een order

Datum: 2019-06-05
Versie: 1.0

In ecmanage is een uitgebreide ondersteuning voor alle processtappen die met een order te maken hebben. Van invoer order tot levering bij klant. Veel van deze stappen worden buiten ecmanage gedaan maar het systeem heeft de mogelijkheid om status van deze stappen te communiceren met gebruikers. Standaard staat ecmanage zo ingesteld dat na het invoeren van een order alle stappen direct automatisch worden doorlopen. Een order staat dan ook na invoer direct op geleverd aan klant. Door middel van configuratie is het mogelijk bepaalde stappen als niet automatisch aan te merken. Daar waar een stap niet automatisch verloopt is het wel de bedoeling dan van een extern systeem informatie te geven over een status update. Hiervoor kunnen we het bestelstatus bericht gebruiken.

Hoe zien de processtappen van ecmanage er uit:

image1

Enkele voorbeelden hoe een extern systeem een status update kan sturen:

  1. als een order naar een extern systeem gestuurd wordt is het ook mogelijk een ontvangstbevestiging te vragen van het ERP.

  2. indien een order in ERP qua aantallen aangepast kan worden dan is het mogelijk dit via bestelstatus updates door te geven. Zie: handleiding bestelstatus

  3. voor het verzenden via een transporteur is het mogelijk dit via een zending te volgen

  4. om een ontvangstbevestiging te tonen zou een signaal verwerkt kunnen worden als de transporteur aangeeft de zending te hebben afgeleverd.