Postcode validatie

Datum: 0000-00-00
Versie: 0.0
Met de module valideer adressen is het mogelijk om de afdelingsadressen of persoonsadressen te valideren.
De validatie van de adressen wordt gedaan op basis van de nederlandse postcode.
De module om de adressen te valideren is een extra module welke geactiveerd dient te worden om te kunnen worden gebruikt.

Valideer adressen

De module Valideer adressen is in het menu te vinden onder Systeem >> Valideer adressen.

image1

Na openen van de module dient men eerst een keuze te maken welke adressen men wil valideren: Afdelingsadressen of Persoonesadressen.
Eventueel is het mogelijk om hier ook nog op extra filter criteria op te geven.

image2

In de lijst is de kolom status aanwezig. De status aanduiding in de lijst is als volgt:

image6 Het adres is niet gecontroleerd
image7 Het adres is gecontroleerd en valide
image8 Het adres is gecontroleerd en niet valide
Om de getoonde adressen te valideren heeft men meerdere opties ter beschikking.
Zo kunnen alleen de foutieve adressen worden gevalideerd, of alleen de adressen waarvan de validatie onbekend is of kunnen alle adressen worden gevalideerd.
Ook is het mogelijk om de adresregel zelf te valideren door op het icoontje in de kolom Status te klikken.

Correctie adres

Voor de validatie kan het adres worden aangepast. Om het adres te kunnen bewerken dient men op het Edit icoontje te klikken in de adres regel.

image3

In de adresregel kan men nu de gewenste postcode en huisnummer ingeven en dan wordt hierbij het gewenste adres gezocht door op de tab-toets te drukken of door in een ander veld te klikken en in het scherm getoond.

image4

Hierboven een afbeelding van de ingave van de gewenste nieuwe postcode en het daarbij gevonden adres.
Indien men dit adres wil vastleggen bij de adres regel dan kiest men voor Opslaan.

Adres validatie

In Ecmanage zijn er verschillende plaatsen waar men adressen tegenkomt. Denk bijvoorbeeld aan het adres van een afdeling, persoon of afleveradres. Indien de module voor de postcode validatie is ingeschakeld dan is het mogelijk om op basis van de postcode het bijbehorende adres te valideren.

Bijvoorbeeld bij het plaatsen van een order dient een afleveradres te worden opgegeven. Normaal zit er op het afleveradres geen validatie of het om een geldige postcode, huisnummer en straat combinatie gaat maar als de module is ingeschakeld kan men op basis van postcode en huisnummer het adres valideren. Als de postcode en huisnummer wordt ingegeven dan wordt automatisch het bijbehorende adres gezocht. Indien het adres wordt gevonden dan wordt dit weergegeven op het scherm en kan deze niet worden gewijzigd. Na opslaan krijgt het adres direct de status valide. Indien er geen adres wordt gevonden bij de postcode dan is het mogelijk om het adres handmatig in te voeren. Na opslaan krijgt het adres direct de status niet valide

image5

De adres validatie methodiek wordt toegepast in: - Onderhoud -> Gebruikers account - Onderhoud -> Stamgegevens -> Afdelingen - Bestellen voor mijzelf (indien ‘ander adres’) - Bestellen voor een ander (indien ‘ander adres’) - Bulk bestellen (indien ‘ander adres’)