Bedrukkingen / Logo’s / Transfers

Datum: 2023-10-02
Versie: 1.1

Het komt voor dat producten verkocht worden waar extra producten bij horen. Bijvoorbeeld een overhemd met een bedrukking, zoals een logo.

ERP systemen hebben hier “samengestelde artikelen” voor. Dan maak je een virtueel artikel aan die bestaat uit meerdere subartikelen, in dit voorbeeld een overhemd en een logo. Zodra het samengestelde artikel dan aan de bestelling wordt toegevoegd, wordt deze automatisch opgesplitst naar de subartikelen.

Soms is het toch niet gewenst om samengestelde artikelen te maken, bijvoorbeeld omdat het ERP systeem geen manier heeft om dit in bulk te beheren. Afhankelijk van het ERP systeem kunnen wij hier een workaround voor inrichten. Al deze oplossingen vereisen wel een koppeling met het ERP systeem.

De meest “standaard” oplossing is een “Extra orderregel”-veld toevoegen aan producten waarin artikelnummers ingevuld kunnen worden. De koppeling ziet bij het verwerken van de bestelling dat bij het product deze artikelnummers ingevuld zijn, en zal voor elk artikelnummer een extra regel aan de bestelling toevoegen. Het aantal van deze regel zal gelijk zijn aan het aantal van de bestelling. Dus een bestelling van 5 overhemden, zal een extra regel met 5 logo’s als gevolg hebben.

Soms is enkel het artikelnummer niet voldoende, in dat geval kan er wat meer maatwerk gedaan worden om meerdere velden toe te voegen. De koppeling zal dan wel aangepast moeten worden om deze maatwerk-velden te kunnen herkennen.

“Standaard” oplossing

Wij maken een extra veld genaamd “Extra orderregel” aan. Deze is dan onderaan te zien in productbeheer:

image1

In deze afbeelding heeft het product 2 subartikelen: TRR_101332 (fictief artikelnummer voor een rugtransfer) en TRB_101332 (fictief artikelnummer voor een borsttransfer). In Ecmanage is dit de enige plek waar dit zichtbaar is.

Zodra een koppeling een bestelling binnen krijgt met producten die dit “Extra orderregel”-veld gevuld hebben, zal deze voor elke waarde een extra regel toevoegen bij het inschieten in het ERP systeem.

Het toevoegen van deze extra orderregels is nog niet op elke koppeling die we hebben geimplementeerd. Indien dit wordt ingezet in combinatie met een koppeling die dit nog niet heeft, zullen wij deze koppeling hier op aanpassen. De voorwaarde is natuurlijk wel dat het ERP systeem orderregels met alleen een artikelnummer en aantal accepteert.

De benodige acties zijn dus:

  • Wij maken het “Extra orderregel”-veld aan

  • Indien nodig passen wij de koppeling aan om de extra regels te ondersteunen

  • Jullie vullen dit veld bij alle producten waar dit van toepassing is

Maatwerk oplossing

In deze situatie maken we voor elk mogelijk extra product een extra veld aan, bijvoorbeeld “Transfer borst”, “Transfer mouw”, etc. In deze velden zelf kan dan ingevuld worden wat als “artikelnummer” meegegeven wordt aan het ERP systeem.

image2

In deze afbeelding zijn er voor producten een drietal generieke extra producten beschikbaar. In dit geval heeft het product 1 transfer op de borst er bij. De informatie voor deze transfer is “DEB101332”. Dit wordt 1 op 1 overgenomen als artikelnummer voor de extra regel. Daarnaast is configuratie en extra maatwerk beschikbaar om meer informatie mee te geven, bijvoorbeeld een specieke productnaam, alternatief magazijn, etc.

Het toevoegen van deze extra orderregels is nog niet op elke koppeling die we hebben geimplementeerd. Omdat het maatwerkvelden zijn, is extra configuratie van de koppeling nodig om dit te activeren. Indien dit wordt ingezet in combinatie met een koppeling die dit nog niet heeft, zullen wij deze koppeling hier op aanpassen.

De benodige acties zijn dus:

  • Wij maken de extra velden in overleg met jullie aan

  • Indien nodig passen wij de koppeling aan om deze maatwerk oplossing te ondersteunen

  • Jullie vullen deze velden bij alle producten waar dit van toepassing is

  • Wij configureren de koppeling zodat deze de maatwerk-velden herkent

“Basis” oplossing

Wij maken een extra veld genaamd “EO_artikelnummer” aan. Deze is dan onderaan te zien in productbeheer:

image3

In deze afbeelding heeft het product 1 subartikel: 9.9VW30015200. (fictief artikelnummer voor een transfer). In Ecmanage is dit de enige plek waar dit zichtbaar is. Naast het artikelnummer is een (i) icoon zichtbaar, daarin is een hulp tekst zichtbaar die in deze omgeving geconfigueerd is.

Zodra een koppeling een bestelling binnen krijgt met producten die dit extra veld gevuld hebben, zal deze voor elk veld een extra regel toevoegen bij het inschieten in het ERP systeem. In de omschrijving van deze extra orderregel wordt de tekst overgenomen die voor dit product ingevuld is, in dit geval: “Opdruk Links”.

De benodige acties zijn dus:

  • Wij maken het extra veld aan met naam “EO_artikelnummer”, wij geven een duidelijke hulp tekst in die zichtbaar wordt in het product beheerscherm.

  • Jullie vullen dit veld bij alle producten waar dit van toepassing is en geven daar een relevante tekst per product in.