FAQ

Datum: 2018-12-11
Versie: 1.0

AVG en persoonsgegevens

Wij krijgen geregeld de vraag of wij persoonsgegevens van individuele dragers kunnen verwijderen in het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Dit kunnen en mogen wij niet doen. Wij hebben namelijk een bewaarplicht richting onze klanten gedurende de looptijd van de overeenkomst. Bovendien kunnen wij niet zomaar personen uit ons systeem verwijderen omdat er een samenhang bestaat met de orders en deze dan dus verdwijnt. Dit zou betekenen dat onze administratie niet meer consistent is, hetgeen een gegronde reden is om niet te verwijderen. We kunnen personen wel op inactief zetten.

Daarnaast kan het verwijderen van persoonsgegevens alleen worden aangevraagd door de betrokkene zelf (de persoon over wie het gaat). Als een ander dat wil doen namens de betrokkene, dient deze hiervoor een volmacht te hebben (aldus de Autoriteit Persoonsgegevens). Dus het verwijderen van persoonsgegevens zonder een verzoek van de betrokkene is in strijd met de AVG.