Openingstijden

Datum: 2018-12-13
Versie: 0.1

Met deze additionele module is het mogelijk om openingstijden toe te voegen. Deze is te vinden onder Onderhoud >> Openingstijden.

Standaard zijn er geen openingstijden ingevuld. Dan is het portal altijd voor iedereen geopend.

Bij het inloggen door de gebruiker zal gecontroleerd worden of er openingstijden aanwezig zijn voor zijn of haar rol(len). Als er geen openingstijden voor deze persoon aanwezig zijn, of ten minste 1 van deze openingstijden geeft aan dat de persoon mag inloggen, zal de gebruiker in kunnen loggen.

Om het portal niet voor iedereen dicht te zetten zal het onderhoud van de openingstijden worden gebaseerd op rol. De rol “Leverancier admin” zal altijd toegang hebben.

image1

Openingstijden toevoegen

Om de openingstijden te kunnen aanmaken kan onderaan op de pagina op de knop “Toevoegen” worden geklikt. Het volgende scherm zal worden getoond:

image3

Wanneer in het veld van de rollen wordt geklikt zal een lijst met rollen worden getoond die voor deze omgeving van toepassing zijn.

image4

Selecteer indien van toepassing de dagen die voor deze rol van toepassing zijn. En vul de tijsperiode waarop dit van toepassing is. En de gewenste tijdstippen. Klik vervolgens op de knop “Opslaan”. Op het klantportal is een tijdzone ingesteld. Deze tijdzone wordt gebruikt om het tijdstip te bepalen.

image5

In het onderhoudsscherm per regel is één van de volgende combinaties verplicht:

  • Rol + Dag(en)

  • Rol + Datum vanaf + Datum tot en met

  • Rol + Tijdstip vanaf + Tijdstip tot en met

In de keuzelijst rol is ook een optie “Alle” aanwezig. Dit betekent dat regel voor alle rollen geldt, behalve voor “Leverancier admin”.

Deze optie mag niet gecombineerd worden met een andere rol. Overige combinaties zijn wel toegestaan.

Als de gebruiker de rol “Drager” heeft dan zal hij in dit voorbeeld mogen inloggen vanaf 01-01-2018 en tot en met 31-12-2018 op maandag tot en met vrijdag maar alleen tussen 9:00 uur en 17:00 uur. Met andere woorden hij mag niet inloggen tussen 17:01 uur en 08:59 uur.

Als de gebruiker de rol “Besteller” heeft dan mag deze alleen inloggen vanaf 01-01-2018 en tot en met 31-12-2018 ongeacht het tijdstip.

Als de gebruiker de rol “Groepsleider” heeft dan mag deze inloggen tussen 01-10-2018 vanaf 10:00 uur en tot en met 31-10-2018 18:00 uur. Daarnaast mag de gebruiker ook inloggen tussen 01-01-2019 en 31-01-2019 ongeacht het tijdstip.

Als de gebruiker de rol “Rol A”, “Rol B” of “Rol C” heeft dan mag deze inloggen tussen 01-01-2018 en 31-12-2018 ongeacht het tijdstip.

Het is in Ecmanage mogelijk om als gebruiker meerdere rollen te hebben. Er wordt voor elke rol gecontroleerd of er een regel aanwezig is. Als als voor ten minste 1 van de rollen een regel is die aangeeft dat ingelogd mag worden, mag de gebruiker inloggen.

Heb je als gebruiker één van de eerder genoemde rollen dan mag je buiten deze data en tijdstippen niet meer inloggen. Bestaat er voor geen enkele rol die je als gebruiker hebt een regel, dan mag je altijd inloggen, mits je autorisatie dit toestaat.

Melding openingstijden

Indien een gebruiker niet kan inloggen vanwege de openingstijden, kan onder de melding dat het inloggen mislukt is, extra tekst getoond worden.

In het onderhoudsscherm van de openingstijden is het mogelijk om deze tekst per taal in te voeren.

image6

Deze zal als volgt worden getoond wanneer men niet kan inloggen:

image2