Maatwerk URL

Datum: 2018-08-30
Versie: 1.0

Internet adres van een klant site (URL)

Na het aanmaken van een klantomgeving is deze bereikbaar via de volgende URL:

https://leverancier.ecmanage.nl/klant

Daarbij is “leverancier” gelijk aan de naam zoals die is aangeleverd bij de aanschaf van Ecmanage. En “klant” is gelijk aan de bedrijfscode zoals ingevuld bij het aanmaken van de klantomgeving.

Om een klantvriendelijke URL te kunnen definiëren zijn verschillende routes mogelijk:

  1. Wij kunnen de naam klant ook gebruiken als onderdeel van de ecmanage.nl URL. Het nieuwe adres wordt dan https://klant.ecmanage.nl

  2. Het is ook mogelijk om binnen uw eigen bedrijfs-URL een toevoeging te doen. Er kan dan gekozen worden voor bijvoorbeeld https://klant.uwleverancierurl.nl of https://www.uwleverancierurl.nl/klant

  3. Als derde mogelijkheid kan er ook een adres van de klant gebruikt worden. Bijvoorbeeld http://shop.klant.nl.

Voor de tweede en derde optie is een zogenaamde DNS aanpassing nodig. Er wordt dan een routering op internet aangemaakt naar de Ecmanage omgeving. (gebruik een CNAME koppeling naar kleding.ecmanage.eu)

Het koppelen van leverancier- of klantspecifieke websites via URL forwarding is ook mogelijk. Het onderwater koppelen via zogenaamde IFRAME’s wordt niet door Ecmanage ondersteund.